AXUDAS A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN

O día 26 de xaneiro, o Diario Oficial de Galicia, publicou unha Orden que contén dous programas de axudas.

PROGRAMA I: Promoción do emprego autónomo. (Procedemento TR341D)

RESUMEN PROGRAMA I

Infomación Resumida e trámites da Sede Electronica da Xunta de Galicia

PROGRAMA II: Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas para a contratación indefinida de persoas asalariadas. (Procedemento TR349F)

Información Resumida e trámites da Sede Electrónica da Xunta de Galicia

RESUMEN PROGRAMA II

As  solicitudes  deberán  presentarse por  separado para  cada  un  dos  programas  empregando os  modelos da solicitud que figuran como anexos, xunto coa documentación indicada  a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera de  los  mecanismos  de  identificación  e  firma  admitidas  por  la  sede  electrónica de  la  Xunta  de Galicia, incluido o sistema de  usuario  y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As solicitudes  presentaránse  obligatoriamente  por  medios  electrónicos a  través  do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Plazo de presentación: ABERTO

26/01/2019 – 30/09/2019

Orden Completa enlace Web

Orden Completa (PDF)

 

aedl
Axente de emprego e desenvolvemento local