Curso de Elaboración de Licores Ecolóxicos

A Asociación Monteval GDR-9 organiza un curso para a elaboración de Licores Ecolóxicos.

Os temas a tratar neste obradoiro serán os seguintes:

  • Definición e orixe do licores.
  • Selección da augardente. Calidade dos destilados artesáns.
  • Lexislación e impostos.
  • Os licores tradicionais.
  • Elaboración de licores.

Este obradoiro tera unha duración de 25 h que se impartirán en 5 sesións de 5 h de duración.

Cada alumno terá a súa disposición o material para a elaboración e o envasado e poderá lévalo unha vez finalizado o curso.

LUGAR: SALÓN DE EVENTOS FINCA CAZADOR “O PEREIRO” – (A MEZQUITA)

COMEZO: 22 DE ABRIL DE 2019

INSCRICIÓN GRATUÍTA NAS OFICINAS DE MONTEVAL (Polígono de Pazos)  ou NO PROPIO CONCELLO DE A MEZQUITA

POR TELÉFONO:

ASOCIACIÓN MONTEVAL 988 590 233

aedl
Axencia de desenvolvemento local Concello de Monterrei