monterrei

16/03/2018

Obra de Reforma para Forno Veciñal INFESTA

EDICTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA DE REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA FORNO VECIÑAL EN INFESTA
09/12/2017

Edicto de adxudicación de contrato menor visitas guiadas

Edicto de adxudicación de contrato menor visitas guiadas
09/12/2017

Edicto de adxudicación de contrato menor rehabilitación do palco da Alameda de Vilaza.

Edicto de adxudicación de contrato menor rehabilitación do palco da Alameda de Vilaza
09/12/2017

Edicto de adxudicacion de contrato menor mellora do acceso á rúa Igrexa, en Vilaza.

Edicto de adxudicación de contrato menor mellora do acceso á rúa Igrexa, en Vilaza