monterrei

04/05/2017

Licitación para a contratación do Bar e da Piscina Municial de Albarellos.

Licitación para a contratación do Bar e da Piscina Municial de Albarellos.
03/11/2016

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Pousa.

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Pousa.
03/11/2016

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Salgueira.

Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Salgueira.
10/06/2016

XXXI Xuntanza Internacional de Gaiteiros