​REAL DECRETO LEI 9/2020: ACTUALIZACIÓN DAS GUÍAS E RESPOSTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE A TRAMITACIÓN DE ERTE MOTIVADOS POLO COVID-19