PERMISO RETRIBUÍDO RECUPERABLE: CRITERIOS DA XUNTA DE GALICIA PARA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 10/2020, DE 29 DE MARZO