PERMISO RETRIBUÍDO RECUPERABLE: CRITERIOS DA XUNTA DE GALICIA PARA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 10/2020, DE 29 DE MARZO

A Xunta de Galicia elaborou una circular na que establece os criterios de aplicación do Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo, que regula o permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

As empresas, profesionais e persoas traballadoras poden consultalos no seguinte enlace:

Criterios de aplicación do Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo  https://cloud.igape.es/index.php/s/xxZ8mQNIawWskMp#pdfviewer

índice

aedl
Axencia de desenvolvemento local Concello de Monterrei