II PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA – PROGRAMA I PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A)