aedl

27/04/2020

Marketplace COVID-19 GALICIA

Para canalizar as respostas de capacidades produtivas da industria galega ás necesidades de medios de protección ante o coranavirus, a Xunta ten habilitado o Marketplace Galego […]
14/04/2020

GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ANTE O CORONAVIRUS

A Xunta de Galicia pon a disposición das empresas, autónomos e traballadores unha guía con recomendacións preventivas ante o coronavirus, que ten como finalidade dar pautas […]
07/04/2020

Nova liña de financiamento a pemes e autónomos: préstamos avalados no contexto actual do brote do coronavirus Covid-19

Co obxectivo de que as empresas, especialmente as máis pequenas e o colectivo autónomo, conten co maior número de alternativas posibles para facer fronte ao novo […]
05/04/2020

PERMISO RETRIBUÍDO RECUPERABLE: CRITERIOS DA XUNTA DE GALICIA PARA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 10/2020, DE 29 DE MARZO

A Xunta de Galicia elaborou una circular na que establece os criterios de aplicación do Real Decreto Lei 10/2020, de 29 de marzo, que regula o […]