PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO SERVIZO DE LIMPEZA.

BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA OCUPAR POSTO DE TRABALLO EN CASO DE VACANTE POR RENUNCIA, VACIÓNS, ENFERMIDADE OU OUTRAS CAUSAS DO PERSOAL ACTUALMENTE CONTRATADO NO SERVIZO DE LIMPEZA DO CONCELLO DE MONTERREI

Acta de valoración candidatos

Listado definitivo de admitidos e excluídos

Listado provisional de admitidos e excluídos

Bases bolsa de emprego servizo de limpeza