Oficina de Información Xuvenil: – (Responsable oficina)

A OMIX de MONTERREI (Oficina Municipal de Información Xuvenil ) é un servizo público gratuíto que o Concello pon a túa disposición e que intenta responder ás necesidades de información que teñen os xóvenes do municipio  sobre recursos, actividades e temas do seu interese.

Inaugurada o 22 de AGOSTO de  1995, nosa OMIX forma parte da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil da  Xunta de Galicia.

Conta cunha persoa licendciada como responsable da oficina, así como dun informador/a xuvenil.

Servizos:

* Búsqueda, tratamento, dinamización e difusión da información xerada tanto no seu ámbito territorial de actuación, como da que reciban doutros organismos comunitarios, estatales ou autonómicos.

* Información e atención directa ó usuario, presencial e telefónica.

* Servicio de consultas en internet

* Tramitación do CARNÉ XOVE

* Elaboración e desenvolvemento de programas de dinamización xuvenil.