CONCELLO DE MONTERREI CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE

José Luis Suárez Martínez

Partido Popular

CONCELLEIROS/AS

María Rosa González Rivero

Partido Popular. 1ª Tenente de alcalde

Delfín Boo Payo

Partido Popular. 2º Tenente de alcalde

Esther Diz Salgado

Partido Popular. 

Constantino Fírvida Fernández

Partido Popular. 

Delfín Fidalgo Carballo

Partido Popular. 3º Tenente de alcalde

Oscar Domínguez Díaz

Partido Popular. 

María Del Carmen Sola Pérez Veciños de Monterrei
Francisco Javier Limia Feijóo Veciños de Monterrei
Gumersindo Medeiros Domínguez Veciños de Monterrei
Alberto Rodríguez García Bloque Nacionalista Galego