CONCELLO DE MONTERREI CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE

José Luis Suárez Martínez

Partido Popular

CONCELLEIROS

Marina Salgado Carnero

Partido Popular. Concelleira

Salvador Zarraquiños Seguín

Partido Popular. Tenente de alcalde

Delfín Boo Payo

Partido Popular. Tenente de alcalde

Delfín Fidalgo Carballo

Partido Popular. Tenente de alcalde

Serafín Augusto Dameá

Partido Popular

María Rosa González Rivero

Partido Popular

Alberto Rodríguez García Bloque Nacionalista Galego
María del Carmen Sola Pérez Veciños de Monterrei
Yolanda Domínguez Gallego Veciños de Monterrei
Francisco Javier Limia Feijoo Veciños de Monterrei