Edictos

24/06/2019
PDF

ANUNCIO DE PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO

OFICIO E ANUNCIO
26/02/2019

BASES DE CONTRATACION DE URXENCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Bases bolsa de emprego servizo de fogar URXENCIA MAIO 2019 Edicto aprobación de bases fogar urxencia
01/02/2019

Bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción de fillos e fillas no concello de Monterrei durante o exercicio 2019

BASES REGULADORAS CONVOCATORIA
16/01/2019
BANDO Nº 1

Axudas de interese público