Xornadas técnicas PREVIR E/OU CURAR As enfermidades da madeira no viñedo a estudo