Xornada informativa e participativa Programa Subvencións Leader 2014 – 2020