Xornada homenaxe ás persoas que traballaron no invernadeiro