Bases que rexerán o proceso de selección para a contratación temporal de tres peóns de obras públicas para a brigada municipal de obras e servizos