PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO SERVIZO DE LIMPEZA.