PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DOUS ALBANEIS E UN PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS