XORNADA TÉCNICA: «A IMPORTANCIA DA CASTAÑA NA MONTAÑA OURENSÁN»