XORNADAS TÉCNICAS: Viticultura e Cambio Climático. A pegada de carbono