BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE SELECCIÓN DAS BRIGADAS DE INCENDIOS 2018