Sinatura do Convenio entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o concello para o financiamento das obras de construcción do Centro de atención diurna en Albarellos.