BASES REGULADORAS LISTAS DE CONTRATACIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE