XORNADA TÉCNICA “Mantenemento do solo do viñedo: alternativas ao uso de herbicidas”