MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRONTE AO CONTAXIO POR CORONAVIRUS