Sempre é importante, pero agora, si cabe, máis … DOA SANGUE