BANDO NORMATIVA COVID-19 (Comunicación previa das chegadas)