Proxecto de aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas de San Cristovo estrada, Madanela interior, Madanela estrada e Sandín