Redacción dun plan de emerxencia ante situacións de seca.