PROXECTO DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA NAS ZONAS DE INFESTA, ALBARELLOS PRAQUE CONCELLO, RÚA RIVELA, RÚA FONTIÑAS, VILAZA RÚA REQUEIXO, VILAZA CARREIRA COVA E MIXÓS.