Anuncio de formalización de contrato da obra «Mellora de camiños municipais»