PROCESO SELECTIVO DOUS PEÓNS PARA A BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS