Convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Monterrei para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-2024, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de desenvolvemento rural (FEADER) no marco do programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.