Convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Monterrei para o proxecto de humanización e mellora da infraestrutura no núcleo de Mixós (Fase III), Concello de Monterrei.