Comisión de seguimetno, vixilancia e control do convenio de colaboración en materia de xestión Catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral do Catastro) e os concellos da comarca