Turismo e Patrimonio

O patrimonio histórico-artístico do concello é abondantísimo, abranguendo dende a cultura megalítica, a castrexa e a romana (como da fe a pertenza do concello de Monterrei á Ruta da Prata), ata tempos máis recentes dos que dan cumprida conta exemplos de arte civil, como os pazos dos Espada e dos Limia.
Nembargantes a máxima expresión de arquitectura atópase no Castelo dos Condes de Monterrei, hoxe monumento nacional. Ver todo o Turismo e Patrimonio