EDICTO ADXUDICACION DO CONTRATO DE OBRA “PAVIMENTACIÓN, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA LEIRAS EN MEDEIROS