PROVIDENCIA DA ALCADIA (Proceso selectivo brigadas de prevención e defensa contra incenidos forestais