EDICTO ADXUDICACION DO CONTRATO DE OBRA «PAVIMENTACIÓN, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA LEIRAS EN MEDEIROS