BANDO Nº 1 “PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA ASOCIACIÓNS VECIÑAIS E ASOCIACIÓNS DE MULLERES RURAIS