BANDO Nº 2 «SUBVENCIÓNS ACCIÓNS SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E PARA INCREMENTO DA CAPACIDADE DE ADPTACIÓN E DO VALOR AMBIENTAL DOS ECOSISTEMAS FORESTAIS».