BANDO Nº 1 «PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA ASOCIACIÓNS VECIÑAIS E ASOCIACIÓNS DE MULLERES RURAIS