SUBVENCIÓNS en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

En relación cos danos ocasionados polas tormentas ocurridas durante o pasado luns 8 de xullo, lembramoslles que o RD 307/2005, de 18 de marzo establece un réxime xeral de axudas e contempla subvencións en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

Véxase triptico donde se resume o contido do mencionado RD.

Tal e como se indica no mesmo, o prazo para presentación de solicitudes é DUN MES, a contar dende o día seguinte o da finalización do feito causante da situación de emerxencia.

INFORMACIÓN E FORMULARIOS na seguinte ligazón:

http://www.proteccioncivil.es/…/catastrofe-o-sini…/normativa