PROCEDEMENTO A SEGUIR AFECTAD@S QUE TEÑAN ASEGURADOS OS SEUS BENS INUNDACIONS 08/07/2019