SUBVENCIÓNS en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.