Anuncio de adxudicación do contrato menor para a explotación do servizo do Bar-Cafetaría da instalación da Piscina Municipal de Albarellos.