Anuncio de adxudicación do contrato menor para a mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública na Salgueira.