Bases que rexerán o proceso de selección para a creación dunha brigada de recuperación e mantemento de elementos da arquitectura popular