Licitación para a contratación do Bar e da Piscina Municial de Albarellos.