PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA A FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO